Jelentkezés


Tűzvédelmi előadó 

A szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés száma: 10324017

Képzés kezdete: 2022. október 15., szombat, 14:00

 

 

Tűzvédelmi előadó és Munkavédelmi előadó képzés egyszerre? Szerezzen nálunk 2 piacképes szakmát 6 hónap alatt óriási kedvezménnyel!

 

Mit csinál a Tűzvédelmi előadó (avagy a munkakör leírása)

A tűzvédelmi előadó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként tűzvéde- lemmel kapcsolatos szakmai feladatokat lát el azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, létesít- ményeknél, amelyekre a vonatkozó jogszabály legfeljebb középszintű tűzvédelmi szakképesí- téssel rendelkező személy foglalkoztatását, illetve megbízását írja elő. Feladatai körében szakmailag előkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló, vezetői dönté- seket és részt vesz azok végrehajtásának ellenőrzésében. A tűzvédelmi használati szabályok- kal teljes mértékben tisztában van, a létesítés alapvető szabályait ismeri. Intézkedik a gazdál- kodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi helyzetének rendezéséről, szabályozásáról, tűzvédel- mi dokumentumainak elkészítéséről és helyes kezeléséről papír alapon vagy elektronikus formában, a tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátásával kapcso- latosan, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatásáról, valamint a hiányosságok meg- szüntetéséről. Tűzvédelmi oktatást tart, szervez. Tűzvédelmi gyakorlatokat tervez és értékel. Kapcsolatot tart az illetékes hatósággal. Szakkérdésekben a munkavállalókkal, valamint a külső partnerekkel kommunikál. Munkáját részben önállóan, részben vezetői iránymutatás mellett, valamint a hatósággal és a szolgáltatókkal együttműködve látja el.

Tűz esetén intézkedik a gazdálkodó szervezet tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel, valamint a tűzvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak jogszerű és szakszerű teljesítése érdekében. 

 

Tűzvédelmi előadó képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

 

A képzés hossza: 250 tanóra

 

Képzés kezdete, ütemezése: 2022.10.15., szombat 14 óra, elmélet és gyakorlat szombatonként 14 órától 20 óráig

 

A képzés helyszíne: 1145 Budapest, Törökőr utca 62.

 

A képzés ára: 189.000Ft., mely tartalmazza az elméleti és gyakorlati képzés és az online tananyag teljes költségét (a képesítő vizsga külön fizetendő a Vizsgaközpont számára, lásd később).

 

A képzést több részletben kamatmentesen fizetheti ki:

 

 

 

Tűzvédelmi előadó és Munkavédelmi előadó képzés együtt 378.000Ft. helyett 340.000Ft., akár kamatmentes részletfizetéssel is! 2 szakma 6 hónap alatt azonos oktatási napon! Válassza képzéseinket párban, hogy időt és pénzt spóroljon!

 

 

Kedvezmények:

 

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 

Képesítő vizsga: A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény (2019. évi LXXX. tv.) szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

Bővebb információ, vizsgára jelentkezés: https://vizsgakozpont.ikk.hu/ (illetve kollégáink szívesen segítenek, amennyiben kérdése van)

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert Tűzvédelmi előadó szakképesítést tanúsít.

 

Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 1032

Szintjének besorolása:

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4. szint

Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4. szint

Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5. szint

Felnőttképzési engedélyszám: E/2022/000006

 

 

Jelentkezés

Kapcsolat

© Felnőttképző Centrum Kft. Minden jog fenntartva, 2021 Budapest | Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/002569 | Felnőttképzési engedélyszám: E/2022/000006
Weboldalunkon jelenleg karbantartást végzünk, a részletes tájékoztatásért kérjük vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal! Megértését köszönjük!